🖼️ Droplr 2.1 Phần mềm chia sẻ tệp tin

🖼️
  • Phát hành: Droplr
  • Droplr là một tiện ích lưu trữ tệp tin trên đám mây và chia sẻ dữ liệu đó với nhiều người một cách dễ dàng. Nếu công việc của bạn thường xuyên yêu cầu chia sẻ tệp tin dung lượng lớn qua Interer thì Droplr chính là giải pháp phù hợp cho vấn đề của bạn.
  • windows Version: 2.1.0