🖼️
  • Fast File Undelete 5.03225.05
  • Fast File Undelete là tiện ích cho phép bạn phục hồi nhanh chóng các file bạn vô tình xóa trên đĩa cứng. Chương trình không sử dụng thuật toán gì đặc biệt nhưng tỏ ra rất hiệu quả nhờ dò quét từng cluster trên đĩa cứng.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu