🖼️ Craft Island‬ cho iOS 1.3 Game xây dựng hòn đảo xả stress

🖼️
  • Phát hành: Ducky Games
  • Craft Island‬ là một game vui xả stress, nơi người chơi phải xây dựng hòn đảo của riêng mình thông qua việc chặt cây, lấy gỗ.
  • ios Version: 1.3