🖼️
🖼️
  • Focus Effect cho Android Ứng dụng làm mờ phông ảnh miễn phí trên Android
  • Focus Effect cho Android là ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí và dễ sử dụng. Để làm mờ phông ảnh, bạn chỉ cần chọn đối tượng và khu vực muốn tập trung nhất trong ảnh, ứng dụng sẽ làm mờ xung quanh cho bạn, giúp người xem tập trung nhất vào những gì bạn muốn truyền tải.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu