🖼️ Kopete

🖼️
  • Phát hành: Duncan Mac-Vicar Prett
  • Kopete là chương trình chat với nền tảng là KDE hỗ trợ AIM, ICQ, MSN, Yahoo, Jabber, IRC, Gadu-Gadu,
  • linux
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 921