🖼️ Off The Record History 0.1 Tiện ích miễn phí theo dõi lịch sử trình duyệt ẩn danh

🖼️
  • Phát hành: dutiyesh
  • Off The Record History là tiện ích mở rộng cho Chrome giúp người dùng theo dõi lịch sử trình duyệt trong chế độ ẩn danh (incognito). Ứng dụng này sẽ tự động xóa lịch sử khi người dùng quyết định thoát trình duyệt.
  • windows Version: 0.1.2
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 80