• Công ty: DYSoftware
🖼️
  • Xem Phim HD for iOS Ứng dụng xem phim tổng hợp
  • Xem Phim HD là ứng dụng xem phim HD duy nhất tại Việt Nam hiện nay cho phép bạn xem phim Full HD trên thiết bị di động. Bạn có thể cắm iPhone, iPad của bạn vào màn hình 1080i và thưởng thức bộ phim với chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt nhất.
  • Xếp hạng: 2 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Truyện Việt Lite for iOS Ứng dụng đọc truyện
  • "Truyện Việt Lite" là phiên bản Lite của ứng dụng "Truyện Việt ", nó có đầy đủ các tính năng giống hệt "Truyện Việt" chỉ có một hạn chế duy nhất đó là bạn chỉ có thể đọc 1/3 truyện mà thôi.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Tuyển tập suy ngẫm làm người for iOS Sách kỹ năng sống
  • Với "Tuyển tập suy ngẫm làm người" bạn có thể thưởng thức rất nhiều các tác phẩm rất đáng đọc về những tấm gương tốt đẹp trong cuộc sống, những bài học có giá trị có thể sẽ giúp bạn nhận ra trân giá trị của cuộc sống và sống tốt hơn.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️