• Công ty: DYSoftware

🖼️ Xem Phim HD for iOS 2.1 Ứng dụng xem phim tổng hợp

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • Xem Phim HD là ứng dụng xem phim HD duy nhất tại Việt Nam hiện nay cho phép bạn xem phim Full HD trên thiết bị di động. Bạn có thể cắm iPhone, iPad của bạn vào màn hình 1080i và thưởng thức bộ phim với chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt nhất.
 • ios Version: 2.1
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.297

🖼️ Truyện Việt Lite for iOS 2.2 Ứng dụng đọc truyện

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • "Truyện Việt Lite" là phiên bản Lite của ứng dụng "Truyện Việt ", nó có đầy đủ các tính năng giống hệt "Truyện Việt" chỉ có một hạn chế duy nhất đó là bạn chỉ có thể đọc 1/3 truyện mà thôi.
 • ios Version: 2.2
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

🖼️ Tuyển tập truyện cổ tích for iOS 2.0 Truyện cổ tích Việt Nam

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • Với "Tuyển tập truyện cổ tích" bạn có thể thưởng thức rất nhiều câu truyện cổ tích hết sức thú vị.
 • ios Version: 2.0
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.263

🖼️ Tuyển tập suy ngẫm làm người for iOS 2.0 Sách kỹ năng sống

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • Với "Tuyển tập suy ngẫm làm người" bạn có thể thưởng thức rất nhiều các tác phẩm rất đáng đọc về những tấm gương tốt đẹp trong cuộc sống, những bài học có giá trị có thể sẽ giúp bạn nhận ra trân giá trị của cuộc sống và sống tốt hơn.
 • ios Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

🖼️ Tuyển tập y học sức khỏe for iOS 2.0 Sách y học sức khỏe

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • Với "Tuyển tập y học và sức khỏe" bạn có thể biết thêm rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích liên quan tới vấn đề chăm sóc sức khỏe.
 • ios Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ Xem Phim HD for iPad 1.5 Ứng dụng xem phim

🖼️
 • Phát hành: DYSoftware
 • Ứng dụng "Xem phim HD" sẽ cho phép bạn xem tới hơn 2200 bộ phim dài tập và phim nhựa với đã được lồng Tiếng Việt.
 • ios Version: 1.5
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.455