🖼️ Timberman cho Windows Phone 1.0 Game Timber chặt củi trên Windows Phone

🖼️
  • Phát hành: EARLY CHILDHOOD
  • Timberman cho Windows Phone là tựa game Arcade dạng 8-bit hấp dẫn được coi là người anh em sinh đôi của Flappy Bird. Lần này, người chơi điều khiển nhân vật chặt càng nhiều củi càng tốt đồng thời tránh chướng ngại vật là những cành cây chỉ trực rơi xuống đầu!
  • Windows Phone Version: 1.0.0.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 53