🖼️ Kingdoms Reborn Game xây dựng thành phố qua nhiều thời đại

🖼️
  • Phát hành: Earthshine
  • Kingdoms Reborn là game xây dựng thành phố trong thế giới mở. Hãy phát triển một ngôi làng nhỏ bé thành một thành phố thịnh vượng, sau đó nâng cấp các công trình này qua nhiều thời đại khác nhau.
  • windows