🖼️ Easy App Manager-App Lock for Android Quản lý toàn bộ các ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Easy Dev Team
 • Easy App Manager là tiện ích này có chức năng quản lý toàn bộ các ứng dụng của bạn một cách thông minh đồng thời tiến hành thao tác xử lý cần thiết đối với chúng.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 552

🖼️ Easy Battery Saver for Android Kéo dài tuổi đời của pin

🖼️
 • Phát hành: Easy Dev Team
 • Easy Battery Saver là tiện ích mạnh mẽ được sử dụng để kéo dài tuổi đời của pin và tối ưu hóa thói quen sử dụng điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.804

🖼️ Easy Task Killer Advanced for Android Loại bỏ ứng dụng không cần thiết

🖼️
 • Phát hành: Easy Dev Team
 • Easy Task Killer là tiện ích hữu hiệu để hỗ trợ bạn loại bỏ các chương trình, ứng dụng, dịch vụ,… mà bạn cho rằng chúng có thể gây ảnh hưởng đến điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 621