🖼️ Easy CD and DVD Cover Creator 4.13

🖼️
 • Phát hành: Easycover design
 • Bên ngoài vỏ hộp của mỗi một CD-DVD mới đều được đính kèm một nhãn bìa ảnh được thiết kế vô cùng bắt mắt để hấp dẫn người mua. Bạn có thể thiết kế nhãn bìa ảnh này một cách dễ dàng bằng “Easy CD and DVD Cover Creator”.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.432

🖼️ Easy Password Store 1.3 Quản lý mật khẩu

🖼️
 • Phát hành: Easycover design
 • Easy Password Store (EPS) sẽ là giải pháp giúp bạn quản lý hàng chục username và password của mình ở mức tiện dụng, an toàn và không hề sai chạy
 • windows Version: 1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.043