🖼️
  • EAV Antivirus Suite Free Edition 6.3
  • EAV Antivirus Suite có thể phát hiện và loại bỏ các phần mềm gián điệp, trojans, keyloggers. Phần mềm quảng cáo các chương trình, trình duyệt hijackers, tập tin cookie, spy bots, trackware, và các phần mềm độc hại.
  • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
  • Trojan Guarder Gold 8.0
  • Trojan Guarder ban đầu là một hệ thống có tên là Guard Ghost kiểm duyệt tất cả các xử lý trong hệ thống bộ nhớ, tập tin Windows, và các cổng đang mở để tìm kiếm các worm và trojan vào bất kỳ lúc nào...
  • Xếp hạng: 4 54 Phiếu bầu