🖼️ ECOVACS HOME cho Android 1.5 Kết nối robot hút bụi DEEBOT với Android

🖼️
  • Phát hành: ECOVACS ROBOTICS
  • ECOVACS HOME Android giúp bạn làm chủ những tính năng thông minh trên robot hút bụi DEEBOT thông qua smartphone Android. Ứng dụng có cách thiết lập và quản lý dễ dàng.
  • android Version: 1.5.4

🖼️ ECOVACS HOME cho iOS 1.5 App kết nối robot hút bụi DEEBOT với iPhone

🖼️
  • Phát hành: Ecovacs Robotics
  • Với các tính năng được kết nối tuyệt vời, ứng dụng ECOVACS HOME cho bạn kiểm soát robot DEEBOT của mình mọi lúc, mọi nơi, đưa trải nghiệm dọn dẹp lên một tầm cao mới.
  • ios Version: 1.5.3