🖼️
  • OOo4kids for Linux (Intel 64-bit)

    Ứng dụng văn phòng cơ bản cho trẻ
  • Những đứa trẻ chủ yếu sử dụng máy tính là để chơi game hoặc trong một số trường hợp sẽ dùng để duyệt web. Khi nói đến việc trẻ em sử dụng máy tính, việc chăm sóc đặc biệt cho chúng là một sự chú ý rất cần thiết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu