🖼️ HD Tune 2.55 Kiểm tra tốc độ ổ cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: EFD Software
 • Bạn có thể dùng HD Tune để kiểm tra hiệu năng của ổ cứng, quét lỗi, kiểm tra tình trạng "sức khỏe" ổ HDD (thí nghiệm S.M.A.R.T.), xóa an toàn mọi dữ liệu cùng nhiều tùy chọn khác.
 • windows Version: 2.55
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.263

🖼️ HD Tune Pro 5.75 Kiểm tra ổ cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: EFD Software
 • Soft HD Tune Pro 5.75 có thể giúp bạn kiểm tra ổ cứng của mình đến từng sector, đo tốc độ và thông báo tình trạng ổ cứng hiện tại. HD Tune Pro rất dễ sử dụng.
 • windows Version: 5.75
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.007

🖼️ Flash Memory Toolkit 1.2

🖼️
 • Phát hành: EFD Software
 • Flash Memory Toolkit là một tiện ích rất hữu dụng cho những ai thường xuyên phải làm việc với Flash USB, vì giúp sao lưu dễ dàng, phục hồi dữ liệu, format hoặc xóa vĩnh viễn các tập tin nhạy cảm có trên Flash USB.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.029