🖼️ Efficient Address Book 3.70 Build 363 Quản lý thông tin liên lạc với khách hàng

🖼️
  • Phát hành: EfficientSoftware
  • Efficient Address Book là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng tạo một cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả thông tin danh bạ của mình một cách dễ dàng thông qua một giao diện trực quan và thân thiện.
  • windows Version: 3.70 Build 363
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.235