🖼️ Clover 3.0 Thêm tab và đánh dấu tập tin cho Windows Explorer

🖼️
  • Phát hành: EJIE Technology
  • Clover là phần mềm mở rộng của trình duyệt Windows, thêm chức năng đa tab tương tự như trình duyệt Google Chrome. Sau khi cài đặt Clover, bạn sẽ có thể mở nhiều thư mục trong cùng một cửa sổ, và bạn cũng có thể bookmark ( đánh dấu) các thư mục ưa thích.
  • windows Version: 3.0.365
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 13.148