🖼️ Element TD 2 Game phòng thủ thành cổ điển

🖼️
  • Phát hành: Element Studios
  • Element TD 2 là game chiến thuật kết hợp các yếu tố thủ thành độc đáo. Hãy chứng minh khả năng phòng thủ của bạn trước kẻ thù và cạnh tranh hoặc với người khác để xác định ai là người chỉ huy giỏi nhất!
  • windows

🖼️ Element TD cho Android 1.9 Game thủ thành đồ họa tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Element Studios
  • Element TD cho Android là game thủ thành đặc sắc với hệ thống đồ họa tuyệt đẹp.
  • android Version: 1.9.6