🖼️ Outlook MSG Viewer for Mac 2.1

🖼️
  • Phát hành: Element TwentySix
  • Outlook MSG Viewer cho phép bạn hiển thị các file .MSG của Microsoft Outlook trong chương trình email của Mac (Apple Mail, Entourage,..). bản chỉ việc kích đúp vào file để mở chúng như những bản đính kèm chuẩn.
  • mac Version: 2.1
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 3.410