🖼️ Surface: Alone in the Mist Collector's Edition Game tìm kiếm đồ vật ẩn cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Elephant Games
  • Khi chơi game tìm kiếm đồ vật ẩn Surface: Alone in the Mist Collector's Edition, người chơi sẽ mở khóa căn phòng bí mật, tìm kiếm nhiều đồ vật bị ẩn giấu, khám phá các trò chơi nhỏ lẻ và tìm hiểu về cốt truyện của game.
  • windows