🖼️ Master Bladesmith Game chặt chém đồ vật trong không gian ảo

🖼️
  • Phát hành: Elixir Games
  • Master Bladesmith là game chặt chém thú vị trong thế giới ảo, trong đó bạn có nhiệm vụ khai thác vật liệu, xây dựng kho vũ khí riêng, sau đó chiến đấu để kiểm tra khả năng sáng tạo của mình!
  • windows