🖼️
  • Spreadtweet (Office 2003)
  • Bạn sử dụng mạng xã hội Twitter, hàng ngày bạn cần cập nhật tin tức của bạn bè nhưng công ty bạn lại không cho phép nhân viên sử dụng. Bạn muốn "giấu" Twitter đi dưới một "vỏ bọc" an toàn không, excel chẳng hạn.
  • Xếp hạng: 3 11 Phiếu bầu
🖼️
  • Spreadtweet (Office 2007)
  • Giả sử bạn làm việc tại một công ty lớn và bạn không được phép sử dụng Twitter. Sẽ không thể tuyệt vời hơn nếu có một công cụ Twitter mà nhìn giống như Excel?
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu