🖼️
  • Pixolor cho Android Xem và lấy mã màu của điểm ảnh trên Android
  • Pixolor for Android là ứng dụng thú vị cho phép người dùng xem và lấy mã màu của điểm ảnh tại một khu vực bất kỳ trên màn hình điện thoại. Tuy nhiên, hiện tại thì Pixolor chỉ chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 5.0 trở lên mà thôi.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️