🖼️ Emby Server Phần mềm tạo máy chủ đa phương tiện tốt nhất

🖼️
  • Phát hành: Emby
  • Emby Server là phần mềm tạo media server tuyệt vời cho máy tính. Sử dụng phần mềm này, người dùng có thể thoải mái sắp xếp toàn bộ các file âm thanh hình ảnh theo phong cách cá nhân ngay trên máy tính hoặc truy cập từ xa trên nhiều thiết bị di động khác.
  • windows