🖼️ RunWithAffinity

🖼️
 • Phát hành: Emiel Wieldraaijer
 • Cho phép bạn tùy chỉnh số nhân CPU sẽ sử dụng để chạy một ứng dụng cụ thể trên hệ thống. Bạn có thể tận dụng phần mềm này để chạy một số phần mềm cũ không thể hoạt động trên CPU đa nhân, hoặc để tiết kiệm tài nguyên hệ thống để chạy nhiều ứng dụng khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

🖼️ Portable SimpleSysInfo 2.4

🖼️
 • Phát hành: Emiel Wieldraaijer
 • Portable SimpleSysInfo - phiên bản cầm tay của SimpleSysInfo giúp bạn lấy thông tin từ máy tính và lưu thành một file mà không cần phải cài đặt...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 358

🖼️ SimpleSysInfo 2.4

🖼️
 • Phát hành: Emiel Wieldraaijer
 • SimpleSysInfo - một phần mềm giúp bạn đơn giản hóa việc lấy thông tin từ máy tính và lưu nó vào một file (chẳng hạn như HTML)...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 225