🖼️ Battle Royale Tycoon Early Access Game kinh doanh đấu trường sinh tử độc lạ

🖼️
  • Phát hành: Endless Loop Studios
  • Xây dựng 1 đấu trường sinh tử theo phong cách Battle Royale nhưng trong tựa game mô phỏng kết hợp chiến lược kiểu The Sims, đó là Battle Royale Tycoon.
  • windows Version: Early Access