🖼️ CinemaHD 4.0 Phần mềm tăng chất lượng và độ phân giải cho video

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • CinemaHD là một phần mềm cho phép chuyển đổi các video thành các video có độ phân giải cao, giúp hiển thị tối ưu trên màn hình tương ứng, đặc biệt là các tivi màn hình lớn. Phần mềm này được phát triển dựa trên công nghệ ODU (Object Detection Upscaling) với khả năng mở rộng quy mô để giải quyết các lỗi tốt hơn so với nhiều phương pháp khác như Spline hay Lanzos.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.059

🖼️ Photomizer Scan 2.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh scan hoàn hảo

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • Photomizer Scan là một phần mềm cho phép người dùng dễ dàng chỉnh sửa các hình ảnh scan để có được chất lượng tốt nhất.
 • windows Version: 2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.450

🖼️ Win8Starter 1.0 Công cụ tạo nút Start cho Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • Win8Starter là một tiện ích cho phép người dùng thêm nút Start Button và menu bắt đầu lên màn hình Windows 8 giống như cách sử dụng Windows thông thường.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 581

🖼️ CDRWin 10.0 Hỗ trợ ghi đĩa CD/DVD

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • CDRWIN là phần mềm ghi đĩa CD-, DVD- và Blu-ray mạnh mẽ...
 • windows Version: 10.0.14.106
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.528

🖼️ DiscSafe 2.034.111

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • DiscSafe - một công cụ tiện ích mạnh mẽ giúp bạn sao lưu lượng lớn dữ liệu dễ dàng với chi phí thấp...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 419

🖼️ Movie Saver 2.09.623

🖼️
 • Phát hành: Engelmann Media GmbH
 • Movie Saver - một phần mềm giúp bạn tải về các video flash từ internet và lưu trữ chúng trên máy tính một cách dễ dàng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.852