🖼️ Tetris Effect Pre-Purchase Game xếp gạch 4K thực tế ảo tuyệt đẹp

🖼️
  • Phát hành: Enhance Games
  • Tetris Effect là game xếp gạch hoàn toàn mới, cải tiến rất nhiều so với game Tetris kinh điển, đặc biệt là hỗ trợ chế độ chơi thực tế ảo vô cùng sống động.
  • windows Version: Pre-Purchase
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 130