🖼️
  • Photology Phần mềm quản lý ảnh
  • Photology là một phần mềm ảnh số chuyên biệt dành riêng cho HĐH Windows, giúp người dùng tìm kiếm và hiển thị hình ảnh trên máy tính một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu