🖼️ TE FOOD cho iOS 0.2 Phần mềm kiểm tra nguồn gốc thịt heo trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: ERBA 96 Kft
  • TE FOOD là ứng dụng kiểm tra nguồn gốc thịt heo ngay từ chính chiếc smartphone của mình. Ứng dụng sử dụng Tem truy xuất - chống giả ColorGram, tem truy xuất này được sản xuất với công nghệ ColorGram của châu Âu với 5 dải màu và một mã QR, truy xuất nguồn gốc thịt heo từ Trang trại tới Bàn ăn.
  • ios Version: 0.2.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 182