🖼️ Sites in VR cho iOS 4.15 Xem video thực tế ảo với kính VR

🖼️
  • Phát hành: Ercan Gigi
  • Sites in VR for iOS là kho video thực tế ảo (Virtual Reality Video) với những thước phim tư liệu du lịch từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Syria, Morocco, Kuwait, Yemen, Macedonia, Hà Lan, Bỉ và Pháp, cho phép xem miễn phí trên iPhone với kính thực tế ảo.
  • ios Version: 4.15
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 63