🖼️ Factory Town 163 Game xây dựng thành phố công nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Erik Asmussen
  • Factory Town là game phát triển nhà máy cực vui. Xây dựng, mở rộng, tự động hóa và tối ưu hóa ngôi làng của riêng bạn trong tựa game mô phỏng đan xen phong cách chiến thuật - Factory Town.
  • windows Version: 163
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 122