🖼️ Erudite Dictionary cho Android 7.7 Từ điển miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: Erudite
  • Erudite Dictionary là ứng dụng từ điển miễn phí và lý tưởng cho những ai đang học ngoại ngữ. Ngoài hỗ trợ tra từ, Erudite còn cung cấp các ví dụ đi kèm từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và collocation rất ấn tượng.
  • android Version: 7.7.3