🖼️ Narrator's Voice cho Android 7.9 Ứng dụng đọc văn bản vui nhộn

🖼️
  • Phát hành: Escolha Tecnologia
  • Narrator's Voice cho Android là ứng dụng chuyển văn bản thành giọng nói khá độc đáo trên Google Play. App có thể đọc văn bản từ các ứng dụng, web, tin nhắn và nhiều nguồn khác.
  • android Version: 7.9.1