🖼️ ES File Explorer cho Android 4.2 Quản lý file và ứng dụng cho Android

🖼️
 • Phát hành: EStrongs
 • ES File Explorer hỗ trợ quản lý ứng dụng, các file media, tài liệu, tiêu diệt tác vụ và hỗ trợ các dịch vụ lưu trữ đám mây như Dropbox, Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Yandex và nhiều hơn nữa.
 • android Version: 4.2.2.4
 • Đánh giá: 150
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64.754

🖼️ ES Task Manager for Android Ứng dụng quản lý pin cho Android

🖼️
 • Phát hành: EStrongs
 • ES Task Manager là công cụ hữu ích để loại bỏ các quá trình và tiết kiệm pin, có tính năng tự động loại bỏ widget rất mạnh mẽ.
 • android
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.182

🖼️ ES Security Manager for Android

🖼️
 • Phát hành: EStrongs
 • ES Security Manager là công cụ được thiết kế để bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng trên điện thoại của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 516