🖼️ !Quick Screen Capture 3.0.2

🖼️
  • Phát hành: EtruSoft Inc
  • Bạn có muốn chụp ảnh màn hình rồi chèn thêm các hiệu ứng động vào đó? !Quick Screen Capture là 1 ứng dụng mạnh mẽ có thể đáp ứng được yêu cầu đó của bạn.
  • windows
  • Đánh giá: 15
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 20.601