🖼️
  • Minder cho iOS

    Học từ vựng trên iPhone/iPad
  • Học từ vựng như nào cho hiệu quả? Làm sao để ghi nhớ từ vựng thật nhanh? Hiểu được điều đó, Minder ra đời cung cấp cho bạn phương pháp học ghi nhớ thông qua hình ảnh vô cùng hiệu quả.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Minder cho Android

    Học từ vựng trên Android
  • Từ vựng đóng vai trò vô cùng quan trọng xuyên suốt quá trình học ngoại ngữ, là nền tảng để phát triển các kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu