🖼️
  • CamShot
  • CamShot là một phần mềm giám sát đơn giản và dễ sử dụng. Nó có thể chụp những hình ảnh từ WebCam và cung cấp thông qua Internet, bạn có thể nhận được ảnh chụp màn hình bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
  • Xếp hạng: 5 · 6 Phiếu bầu
🖼️
  • RoboMail
  • RoboMail là phần mềm cho phép người dùng có thể gửi email cho khách hàng mà không sử dụng máy chủ ISP. Người dùng có thể gửi bản tin, thông tin sản sản phẩm, và các sự kiện khuyến mại cho khách hàng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PhotoPDF 2.5.2
  • Một ứng dụng cho phép bạn chuyển đổi các hình ảnh thành một hoặc nhiều tập tin PDF với khả năng tùy chỉnh nhiều thông số đầu ra...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu