🖼️ Quablo 1.2 Trích xuất bảng biểu từ file PDF

🖼️
  • Phát hành: Exeura Srl
  • Với Quablo bạn có thể trích xuất hàng ngàn dữ liệu và các bảng trong vòng vài giây từ nhiều nguồn tài liệu như: Pay-sheets, Balance-sheets, Invoices, Price Lists. Nó sẽ giúp bạn quản lý nhanh các bảng PDF.
  • windows Version: 1.2.1
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 241