🖼️ Exiland Backup 3.6 Phần mềm sao lưu dữ liệu đơn giản

🖼️
  • Phát hành: Exiland Software
  • Exiland Backup Free là phần mềm miễn phí giúp sao lưu các tập tin. Phần mềm sẽ lưu trữ dưới dạng các file zip, do vậy giúp tiết kiệm không gian ổ cứng.
  • windows Version: 3.6