🖼️ DarkWave Studio

🖼️
 • Phát hành: ExperimentalScene
 • DarkWave Studio là hệ thống âm thanh kỹ thuật số với mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.069

🖼️ ES AntiAlias

🖼️
 • Phát hành: ExperimentalScene
 • ES AntiAlias là chương trình với mã nguồn mở có chức năng lọc ra các hòa âm ngoài tần số nyquist sau khi lấy mẫu tín hiệu đầu vào.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.295

🖼️ DGenR8

🖼️
 • Phát hành: ExperimentalScene
 • ES DGenR8 là một chương trình tạo tiếng trống ảo với mã nguồn mở
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.381