🖼️ Mindomo 7.04 Ứng dụng vẽ bản đồ tư duy

🖼️
 • Phát hành: Expert Software Applications
 • Ứng dụng vẽ bản đồ tư duy Mindomo cho phép người dùng tạo các bản kế hoạch hay lên ý tưởng từ những chủ đề có liên quan tới nhau, tạo kết nối giữa những nội dung liên quan, từ đó dễ dàng brainstorm ý tưởng cho công việc của mình. Mindomo sẽ là ứng dụng quản lý ý tưởng và hỗ trợ công việc sáng tạo tuyệt vời cho công việc của bạn.
 • windows Version: 7.04
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 578

🖼️ Mindomo Online Ứng dụng vẽ bản đồ tư duy trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Expert Software Applications
 • Mindomo Online là ứng dụng vẽ bản đồ tư duy trực tuyến, vẽ các kế hoạch dựa trên từng chủ đề, cho phép tổ chức và hiển thị thông tin trực quan hơn, từ đó giúp brainstorm các ý tưởng và thực hiện các công việc một cách hiệu quả nhất.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 239