🖼️ Dự toán EXTEST 2014 Phần mềm dự toán, dự thầu

🖼️
  • Phát hành: Extest
  • Phần mềm tính đơn giá dự toán, dự thầu EXTEST là phần mềm đã được kế thừa, và liên tục phát triển trong nhiều năm qua. Giờ đây với phiên bản 2014 một lần nữa khẳng định về tính ưu Việt và hơn hẳn các phần mềm dự toán trước đây của công ty cũng như các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường.
  • windows Version: 2014
  • Đánh giá: 21
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.933