🖼️ Eyefi Mobi cho iOS 5.5 Quản lý ảnh và video trên đám mây

🖼️
 • Phát hành: Eye-Fi
 • Eyefi Mobi for iOS là ứng dụng tổ chức, đồng bộ và sao lưu toàn bộ ảnh hay video độ phân giải gốc từ Camera Roll hay thẻ nhớ Eyefi Mobi Pro lên dịch vụ đám mây Eyefi Cloud thông qua thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn.
 • ios Version: 5.5.10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

🖼️ Eye-Fi for iOS 2.1 Chia sẻ ảnh và video cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Eye-Fi
 • Eye-Fi for iOS là ứng dụng chuyển ảnh và video từ máy ảnh kỹ thuật số sang iPhone, iPad và iPod Touch miễn phí.
 • ios Version: 2.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151