🖼️ Open365 Ứng dụng lưu trữ và đồng bộ văn bản đa nền tảng

🖼️
  • Phát hành: eyeOS
  • Open365 là ứng dụng mã nguồn mở thay thế của ứng dụng văn phòng Office 365, cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa văn bản, tài liệu cũng như đồng bộ hóa chúng trên các thiết bị.
  • windows

🖼️ Open365 cho Android 2.0 Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu lên đám mây

🖼️
  • Phát hành: eyeOS
  • Open365 for Android là ứng dụng đám mây cho phép người dùng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu đa nền tảng, kể cả máy tính lẫn di động. Open365 được xây dựng dựa trên LibreOffice và miễn phí sử dụng.
  • android Version: 2.0.4