🖼️
  • MultiSystem For Linux Tạo đĩa khởi động
  • Multisystem là công cụ tuyệt vời được tạo ra bởi LiveUSB.info, hoạt động giống như phần mềm MultiBootISOs USB dựa trên Windows, nhưng được tạo ra để sử dụng trong Linux.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu