🖼️ Franchise Football Quản lý đội bóng đá

🖼️
 • Phát hành: Fantasy Moguls
 • Trở thành quản lý của đội bóng chuyên nghiệp và đưa đội bóng đó đến ngôi vô địch trong trò chơi Franchise Football trên Facebook.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 237

🖼️ Galacticos Football 2012 Trở thành chủ tịch câu lạc bộ bóng đá

🖼️
 • Phát hành: Fantasy Moguls
 • Trở thành chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của riêng bạn và biến câu lạc bộ thành một đội bóng vô địch thế giới trong trò chơi Galacticos Football 2012 trên Facebook.
 • web
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 316