🖼️
  • Dictionary Pro Từ điển chuyên ngành, đa ngôn ngữ
  • Dictionary Pro là phiên bản đầy đủ của ứng dụng từ điển Dictionary của Farlex. Dictionary Pro là từ điển đa chức năng với chế độ offline và không có quảng cáo làm phiền, được bán trên Windows Store với giá hấp dẫn chỉ $1.99.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dictionary. Từ điển tiếng Anh đa năng tuyệt vời
  • Dictionary. là từ điển tiếng Anh mạnh mẽ, được phát triển dựa trên trang từ điển toàn diện nhất thế giới TheFreeDictionary.com. Bạn có thể tìm kiếm nhiều từ điển tiếng Anh, bao gồm một bộ từ điển offline, tất cả đều được lấy từ những nguồn đáng tin cậy nhất như Medical (y tế), Legal (luật pháp), Financial (tài chính), Acronyms (từ viết tắt) và Idioms (thành ngữ).
  • Xếp hạng: 2 6 Phiếu bầu
🖼️