🖼️
🖼️
🖼️
 • RestoreIT Khôi phục hệ thống Windows
 • RestoreIT là một phần mềm phục hồi hệ thống trong thời gian thực rất hiệu quả. Sau khi hoàn tất cài đặt, ổ cứng của bạn sẽ hoàn toàn được bảo vệ và giám sát bởi RestorIT.
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • FarStone TotalRecovery Pro Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • FarStone TotalRecovery Pro là công cụ đáng tin cậy đảm bảo an toàn và khôi phục lại dữ liệu đã mất của bạn khi bạn cần. Phần mềm này sao lưu ảnh, video, email, tập tin, thư mục, ứng dụng, thông tin các phân vùng trong ổ cứng và Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • HackerSmacker
 • HackerSmacker là Firewall cá nhân có khả năng giữ dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và an toàn khỏi hacker Internet và đánh cắp dữ liệu...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FarStone Snapshot 7 (FS7)
 • Với tính năng sao lưu mạnh mẽ, bạn có thể phục hồi lại một hệ điều hành bị lỗi về thời điểm trước đó chỉ trong vòng 5 giây nhờ vào công cụ FarStone Snapshot 7 (FS7).
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
 • TotalRecovery Express
 • FarStone TotalRecovery 7 Express giúp bạn mang tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống vào USB để sử dụng bất cứ trên bất cứ máy tính nào. Điểm độc đáo là file sao lưu có thể dùng cho các máy tính có cấu hình phần cứng khác nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu