🖼️ n-Track Studio 9.1 Thu âm và làm nhạc chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: FASoft
 • n-Track Studio 9.1.0 Build 3634 là một chương trình thu âm Audio và MIDI kỹ thuật số mạnh mẽ. n-Track Studio cho phép bạn biến PC của mình thành phòng thu âm đầy sức mạnh.
 • windows Version: 9.1.0 Build 3634
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.581

🖼️ n-Track Studio cho Mac 9 Phần mềm ghi âm và làm nhạc chuyên nghiệp

🖼️
 • Phát hành: FASoft
 • n-Track Studio for Mac là một chương trình thu âm Audio và MIDI kỹ thuật số cho phép bạn biến PC của mình thành phòng thu âm đầy sức mạnh.
 • mac Version: 9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 681

🖼️ n-Track Studio (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: FASoft
 • n-Track Studio 6.1.2 build 2801 là một chương trình thu âm Audio và MIDI kỹ thuật số cho phép bạn biến PC của mình thành phòng thu âm đầy sức mạnh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 605